Art. 2. - Zm.: ustawa z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 1947 r.
Art.  2.

Zapasy piwa, jakie w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu będą się znajdowały poza browarami na składach w hurtowniach i w rozlewniach piwa, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w wysokości:

a)
400 zł od 1 hektolitra piwa lekkiego,
b)
600 zł od 1 hektolitra piwa pełnego i
c)
800 zł od 1 hektolitra piwa mocnego.

Przedsiębiorcy hurtowni i rozlewni obowiązani są zgłosić zapasy piwa, o których mowa w ust. 1, do dodatkowego opodatkowania pisemnie w dwóch egzemplarzach kontroli akcyzowej w ciągu 10 dni po wejściu w życie niniejszego dekretu i uiścić dodatkowy podatek w ciągu 20 dni po wejściu w życie niniejszego dekretu.