Art. 4. - Zm.: ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego. - Dz.U.1936.77.539 - OpenLEX

Art. 4. - Zm.: ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.77.539

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1936 r.
Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.