Art. 2. - Zm.: ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego. - Dz.U.1936.77.539 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.77.539

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1936 r.
Art.  2.

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. o utworzeniu Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 117, poz. 966), z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu, jako też do odpowiedniego przystosowania w tym celu zarówno numeracji poszczególnych artykułów jak i ich brzmienia oraz do wprowadzenia numeracji ustępów w poszczególnych artykułach.