Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.2.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 1922 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1920 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw № 64, poz. 386) o odpowiedzialności osób wojskowych za przestępstwa z chęci zysku.

Art.  1.

Ustawę z dnia 1 sierpnia 1919 r. o odpowiedzialności osób wojskowych za przestępstwa z chęci zysku (Dz. Pr. № 64, poz. 386) zmienia się w ten sposób, iż

a) 1 w art. i punkt c) w miejsce słów: "jeżeli szkoda wyrządzona lub zamierzona we wszystkich trzech powyższych wypadkach (a, b, c) przekracza 2.000 mk. (4.000 k.) " umieszcza się słowa: "jeżeli szkoda wyrządzona lub zamierzona we wszystkich trzech powyższych wypadkach (a, b, c) przekracza 1,000.000 marek.
b) w art. 6 w miejsce słów: "18 lat życia" umieszcza się słowa: "20 lat życia".
Art.  2.

Ustawa niniejsza zyskuje moc obowiązującą z dniem jej uchwalenia i ma zastosowanie również do tych wypadków, w których tegoż dnia nie zapadł jeszcze wyrok w pierwszej instancji.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

1 Art. 1 lit. a) zmieniona przez art. 1 ustawy z dnia 11 maja 1922 r. (Dz.U.22.36.306) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 maja 1922 r.