Art. 2. - Zm.: ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.406

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1927 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.