Art. 1. - Zm.: ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.406

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1927 r.
Art.  1.

Art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. № 68, poz. 481) otrzymuje brzmienie następujące:

"Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania poręki państwowej za zobowiązania, wymienione w artykułach następnych, w ramach stałego kontyngentu, którego wysokość ustala się na 200 miljonów złotych w złocie lub ich równowartości w złotych obiegowych i w walutach zagranicznych wedle parytetu złota".