Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.42.303

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE.
w przedmiocie art. 100 ustawy Towarzystwa Kredytowego miasta Warszawy.

Na zasadzie art. 2, 51 i 56 Tomu XI, Części II Ustawy Kredytowej Rozdziału X - o instytucjach kredytowych prywatnych i społecznych, zatwterdzam zmianę artykułu 100 ustawy Towarzystwa Kredytowego miasta Warszawy.
Artykuł ten w nowem brzmieniu opiewa:

"W ciągu postępowania sprzedażnego, rozpoczętego z rozporządzenia Towarzystwa, Dyrekcja władną jest, jeśli to za właściwe uważa, ustanowić dozór nad nieruchomością, poruczając go właścicielowi nieruchomości lub osobie obcej.

Dyrekcji służy prawo i przed zapisaniem ostrzeżenia w księdze hipotecznej o sprzedaży nieruchomości, o ile to uzna za konieczne, ustanawianie dozorów nad nieruchomościami zaległemi w opłacie najmniej dwuch rat od pożyczek Towarzystwa, a w razie dewastacji nieruchomości, niezależnie od płacenia rat Towarzystwa. Dozór taki pociąga za sobą odpowiedzialność będącą następstwem dozoru sądowego. Jeżeli dozór poruczonym będzie dłużnikowi, ten ostatni nie otrzymuje za to żadnego wynagrodzenia".

Warszawa, dnia 5 maja 1919 r.