Art. 3. - Zm.: ustawa o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki... - Dz.U.1963.22.113 - OpenLEX

Art. 3. - Zm.: ustawa o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.22.113

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.