Art. 5. - Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.10.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 1952 r.
Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.