Art. 4. - Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.10.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 1952 r.
Art.  4.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.