Art. 3. - Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.10.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 1952 r.
Art.  3.

Inwalidzi-funkcjonariusze służby bezpieczeństwa publicznego mogą zgłaszać roszczenia do zaopatrzenia od dnia stwierdzenia okoliczności, uprawniających do zaopatrzenia, najpóźniej jednak do końca jednego roku po zwolnieniu ze służby.