Art. 2. - Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.10.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 1952 r.
Art.  2.

Zaopatrzenie pieniężne w przypadkach, przewidzianych w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim, nie może być przyznane za okres wcześniejszy niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia ustawy.