Art. 2. - Zm.: ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. - Dz.U.2003.189.1850 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.189.1850

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2007 r.
Art.  2.  1

 (uchylony).

1 Art. 2 uchylony przez art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 1 czerwca 2007 r.