Art. 7. - Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.14.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1965 r.
Art.  7.
1.
Przepis art. 6 ma zastosowanie do wniosków o dodatki do rent zgłoszonych po dniu wejścia w życie ustawy.
2.
Decyzje wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają rewizji na wniosek zainteresowanych pracowników.