Art. 4. - Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.14.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1965 r.
Art.  4.
1.
Stosunek służbowy asystentów, starszych asystentów i adiunktów, zawiązany na podstawie przepisów dotychczasowych, trwa aż do upływu okresu, na który nastąpiło mianowanie.
2.
Po upływie okresu powołania odnowienie powołania może nastąpić na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
3.
Asystentom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odnowiono powołanie na stanowisko po raz pierwszy, można je odnowić jeszcze na jeden okres roczny.