Art. 3. - Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.14.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1965 r.
Art.  3.

Pracownikom naukowo-dydaktycznym wymienionym w art. 88 ust. 2 pkt 1-3 przysługują uprawnienia przewidziane w obowiązujących przepisach dla pracowników nauki.