Art. 2. - Zm.: ustawa o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1975.45.231 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: ustawa o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.231

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1975 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.