Art. 4. - Zm.: ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.195.1437

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2006 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.