Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.28.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.