Art. 4. - Zm.: ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektóre inne... - Dz.U.2009.161.1281 - OpenLEX

Art. 4. - Zm.: ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.161.1281

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2009 r.
Art.  4.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i mogą być zmieniane na tej podstawie.