Art. 9. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2014.773 - OpenLEX

Art. 9. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.773

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2014 r.
Art.  9.

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej odbywający lub pełniący tę służbę w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy odbywają lub pełnią ją na dotychczasowych zasadach.