Art. 6. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2014.773 - OpenLEX

Art. 6. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.773

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2014 r.
Art.  6.

Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymują uposażenia i należności pieniężne w ramach tej służby w terminach określonych w przepisach dotychczasowych.