Art. 10. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2014.773 - OpenLEX

Art. 10. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.773

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2014 r.
Art.  10.

Do umów zawartych na dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, na podstawie art. 132d ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.