Art. 4. - Zm.: ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.28.144

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2010 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.