Art. 3. - Zm.: ustawa o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.40.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1977 r.