Zm.: ustawa o państwowej służbie cywilnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.18.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1939 r.

USTAWA
z dnia 4 marca 1939 r.
o zmianie ustawy o państwowej służbie cywilnej.

W ustawie z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 164) do art. 11 po ust. 3 dodaje się nowy ustęp o brzmieniu:

"Zaliczenie stanowisk służbowych we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych, podległych Ministrowi Spraw Wojskowych - do kategoryj, określonych w ust. 1, zarządza Minister Spraw Wojskowych".

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.