Art. 3. - Zm.: ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.245.1774

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2006 r.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.