Art. 2. - Zm.: ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.245.1774

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2006 r.
Art.  2.

Pierwsi przetwórcy dostosują swoją działalność do wymagań określonych w art. 29 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.