Art. 2. - Zm.: ustawa o opodatkowaniu piwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.18.136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1938 r.
Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.