Art. 1. - Zm.: ustawa o opodatkowaniu piwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.18.136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1938 r.
Art.  1.

W art. 3 ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa (Dz. U. R. P. Nr 99, poz. 762) wprowadza się zmiany następujące:

1)
dodaje się nowy ust. (3) o brzmieniu:

"(3) Minister Skarbu może zniżać w drodze rozporządzeń stawki podatku, określone w ust. (1) i (2).";

2)
dotychczasowe ust. (3) i (4) otrzymują kolejną numerację (4) i (5).