Art. 4. - Zm.: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.6.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2011 r.
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.