Art. 9. - Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.85.727

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2005 r.
Art.  9.

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przedsiębiorcom, jednostkom naukowym lub badawczo-rozwojowym w związku z wykonaniem umowy lub zadania łączącego się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową zachowują ważność do czasu zakończenia danej umowy lub zadania, ale nie dłużej niż 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy.