Art. 12. - Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.85.727

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2005 r.
Art.  12.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.