Art. 4. - Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.33.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1951 r.
Art.  4.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Finansów.