Art. 3. - Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.33.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1951 r.
Art.  3.

Przepisy ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu stosuje się przy ustalaniu wkładów (składek) oszczędnościowych uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - Fundusz C przypadających od wynagrodzeń wypłacanych do dnia 29 czerwca 1951 r. bez względu na okres, którego dotyczą.