Art. 2. - Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.33.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1951 r.
Art.  2.
1.
Przepisy niniejszego dekretu nie naruszają uprawnień uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - Fundusz C z tytułu posiadanych wkładów oszczędnościowych.
2.
Minister Finansów określi warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie, zawartych przez uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - Fundusz C.