Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.37.209

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1987 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.