Art. 3. - Zm.: ustawa o gospodarce paliwowo-energetycznej. - Dz.U.1981.17.83 - OpenLEX

Art. 3. - Zm.: ustawa o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.17.83

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.