Art. 4. - Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.55.318

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1990 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1990 r.