Art. 2. - Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.53.252

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 1996 r.
Art.  2. 1

(skreślony).

1 Art. 2 skreślony przez art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.87.396) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 sierpnia 1996 r.