Zm.: taryfa opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.64.362

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 9 listopada 1946 r.
o zmianie taryfy opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

Na podstawie art. 89 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 48. poz. 272) zarządzam, co następuje:
Opłaty za czynności urzędów stanu cywilnego oraz za czynności urzędowe władz nadzorczych, ustalone w §§ 109 i 113 rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1945 r. w sprawie wykonana prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 304), podwyższa się trzykrotnie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.