§ 2. - Zm.: statut Państwowego Banku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.3.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.