Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1487

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.