Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1487

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.
§  2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2014.