§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1950 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 lutego 1950 r.