Zm.: rozporządzenie z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. - Dz.U.1960.47.288 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.47.288

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 21 października 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
W § 1 rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 59, poz. 353) punkty 6 i 11 otrzymują brzmienie:

"6) na lisy - cały rok;",

"11) na zające szaraki - okres od 1 listopada do 10 stycznia;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.