§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.101.903

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.