§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.42.269

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1955 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego (Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 11).