§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.53.266

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1954 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.