§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 1931 r.
§  1.
Paragraf 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 469) zmieniony rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 679) otrzymuje następujące brzmienie:

"Przy wywozie zagranicę przędzy wytworzonej w kraju zezwala się na zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy, zużyte do wyrobu przędzy barwniki i chemikalja podług następujących norm:

za 100 kg przędzy wełnianej barwionej zł 78,50

za 100 kg przędzy wełnianej z domieszką przędzy bawełnianej, barwionej " 69,-

za 100 kg przędzy bawełnianej barwionej " 34,-

za 100 kg przędzy wigonjowej barwionej " 30,-

za 100 kg przędzy wigonjowej z domieszką wełny (nie wyżej 50 %) barwionej " 45,-".